Ons pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van het Groene Spoortje

Wij gaan uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moeten gaan.

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvangorganisatie is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat. Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past. In dit schrijven geven we daarom een korte uiteenzetting van onze visie en de daaraan gekoppelde wijze van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.

Kinderopvang vanuit onze groene formule

phoca_thumb_l_sam_3157

Kinderopvang Het Groene Spoortje gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moeten gaan. Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers.

Dit doen we op de volgende wijze:

 • Emotionele veiligheid:
  Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen, spelen en lekker kunnen “zijn wie ze zijn”. Een team van deskundige pedagogisch medewerkers biedt de kinderen een optimale begeleiding. Hierdoor ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. We geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en ze kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimte staat dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden, door uitgedaagd te worden en door omarmd te worden.

 ” Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen, spelen en lekker kunnen ‘zijn wie ze zijn’ 

 • Persoonlijke ontwikkeling
  “De ontwikkeling van de persoonlijke competentie” van een kind betekent: het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind en de (genetische) mogelijkheden.
  Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Sociale ontwikkeling
  Op de opvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met de professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.
 • Aanleren van normen en waarden
  Voor het eigen maken van normen en waarden is het van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hen wordt voorgeleefd”. Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop.
  Hieraan ligt ten grondslag het kindbeeld waarbij men ervan uitgaat dat het kind al een mens is en niet nog moet worden. Dat het kind competent is en dat wij het met vertrouwen tegemoet dienen te treden.

Ook in de omgang tussen de medewerkers onderling en in de totale bedrijfsvoering hanteren we dezelfde uitgangspunten. Zo lopen bedrijfsvoering en pedagogiek hand in hand.